Kaplica


Msza święta w niedzielę i święta 
o godz. 9:45.


 

Serdecznie zapraszamy!

 
Na terenie Diecezjalnego Centrum Kultury znajduje się kaplica zamkowa (na I piętrze). Wszyscy Goście zamku mają możliwość korzystania z kaplicy z Najświętszym Sakramentem w tabernakulum przez całą dobę oraz uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej o godz. 9:45, a do dyspozycji księży jest możliwość celebracji Mszy św. i korzystania z wyposażenia zakrystii. • Rys historyczny

   
  •             Omawiając dzieje Zamku Bierzgłowskiego nie sposób pominąć faktu, że warownia krzyżacka pełniła funkcje domu zakonnego, a więc była także ośrodkiem życia religijnego. Warto to podkreślić, tym bardziej, że na krzyżaków patrzymy najczęściej, jako na korporację rycerską, odbierając, czy nawet kwestionując jej zakonny, czyli szerzej religijny charakter.

   Centralnym miejscem, w którym tętniło życie religijne domu bierzgłowskiego była przede wszystkim kaplica. Tu odmawiano godziny kanoniczne, tak w dzień, jak i w nocy, modlitwy za żywych i umarłych członków zakonu oraz za jego dobrodziejów. To tu sprawowano Mszę Świętą dla całego konwentu. Wypełniano w ten sposób regułę zakonną.

   Możemy założyć, że w kaplicy domu bierzgłowskiego znajdowały się relikwie. Z dokumentu wystawionego 4 II 1368 r. przez komtura bierzgłowskiego Burcharda von Aschburg dowiadujemy się, że przekazał on do kościoła parafialnego w Hitzkirch w baliwacie alzacko-burgundzkim relikwie św. Witalisa i św. Pankracego. Nie możemy wykluczyć, że pierwotnie, przynajmniej przez pewien czas, relikwie te były przechowywane w domu zakonnym w Bierzgłowie.

   W kaplicy znajduje się ołtarz, który został wykonany z mosiądzu i posiada bogato złocone tabernakulum, które otaczają postacie, symbolizujące cztery stany: 1) duchowieństwo, 2) rycerstwo - szachta, 3) mieszczaństwo, 4) chłopstwo. Na nich wspiera się sokół z płaskorzeźbami świętych: św. Stanisława, św. Jerzego, św. Wojciecha - wykonane w betonie. W górnej części ołtarza, nad wysokim sokołem, stoi wśród aniołów postać Matki Najświętszej z Dzieciątkiem Jezus. Jest to nowoczesny ołtarz żelbetowy wykonany przez architekta W. Durka.         

   W kaplicy znajdują się również tron biskupi oraz piękne, drewniane stalle. Prawdopodobnie pochodzą one z XIVw., ponieważ w inwentarzu z 1415 r., zostały wymienione nakrycia na drewniane ławki.